You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Cursos d'actualització lingüística per a professorat

De EverybodyWiki Bios & Wiki
Salta a:navegació, cerca


El curs 1986-1987 es van iniciar els cursos de formació en llengua catalana per al professorat de l'educació secundària a Catalunya, justament quan ja s'acabava el Reciclatge, adreçat al professorat de d'EGB, i començaven els Mòduls (els de Primària i els de Secundària) com s'han conegut els cursos que oferien la possibilitat d'obtenir el Certificat de capacitació lingüística per a ensenyar en català. Els cursos organitzats per Mòduls eren tres: Mòdul 0; Mòdul 1 i Mòdul 2, de 70 hores cadascun.

l'Ordre d'11 de novembre de 1988, definia i regulava les activitats de formació i actualització del professorat de secundària per tal de facilitar el desplegament i l'aplicació del projecte propi de normalització lingüística. La gran novetat consistia a facilitar l'organització i el seguiment dels Mòduls en els mateixos centres i dins de l'horari escolar.

La tasca duta a terme pel SEDEC del Departament d'Ensenyament s'unia a l'organització per part dels Instituts de Ciències de l'Educació (ICE) dels mateixos Mòduls de llengua catalana per obtenir el Certificat de capacitació seguint les mateixes premises.

La publicació del Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials per a la provisió de llocs de treball docents dels centres públics d'ensenyament no universitari, va ser el detonant i la crida per a tot el professorat ja que era necessari acreditar el coneixement adequat del català per poder accedir a la docència, així com per poder participar en els concursos de trasllats o de promoció dins de l'Administració educativa.

Aquesta comesa, la de promoure, organitzar i gestionar els Mòduls va ser una de les més importants del Servei d'Ensenyament del Català des de l'inici fins a finals del segle XX capacitant milers de professores i professors i, en conseqüència, va dotar molts centres amb professorat apte per a ensenyar en català i, doncs, avançar en l'aplicació del Projecte Lingüístic de Centre (PLC).


This article "Cursos d'actualització lingüística per a professorat" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Cursos d'actualització lingüística per a professorat. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[modifica]