Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Propietats

De EverybodyWiki Bios & Wiki
Salta a:navegació, cerca

Aquesta pàgina llista les propietats i el seu recompte d'ús en el wiki. Per a una estadística al dia, és recomanable córrer l'script de manteniment rebuildPropertyStatistics de forma regular. Per a una visió diferenciada, vegeu les pàgines especials de les propietats no utilitzades o les propietats per definir.

Llista de propietats

 1. Permet valor<a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_property_Allows_value">«Permet valor <span style="font-size:small;">(Allows value)</span>»</a> és una propietat predefinida que defineix una llista de valors permesos per tal de restringir les assignacions de valor d'una propietat i està proporcionada per <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Allows value) (0)
 2. Article de tipus Booleà (1.022 usos)
 3. Attachment link"Attachment link" is a predefined property that collects embedded file and image links found in a page and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. de tipus Pàgina (0 usos)
 4. Bad content + de tipus Text (0 usos) Propietats pràcticament no utilitzades al llarg del wiki!
 5. Correspon a"Correspon a <span style="font-size:small;">(Corresponds to)</span>" is a declarative predefined property to define conversion factor for some unit of a physical quantity and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Corresponds to) (0)
 6. Data de creació"Data de creació <span style="font-size:small;">(Creation date)</span>" is a predefined property that corresponds to the date of the first revision of a subject and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Creation date) de tipus Data (8.668 usos)
 7. Precisió a mostrar de"Precisió a mostrar de <span style="font-size:small;">(Display precision of)</span>" is a predefined property that describes a <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Display_precision">display precision</a> (in decimal digits) for numeric datatypes. (Display precision of) de tipus Nombre (0 usos)
 8. Títol a mostrar de"Títol a mostrar de <span style="font-size:small;">(Display title of)</span>" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Display title of) de tipus Text (4 usos)
 9. Unitats de mesura"Unitats de mesura <span style="font-size:small;">(Display units)</span>" is a declarative predefined property to define units of display for numeric typed properties and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Display units) (0)
 10. URI equivalent"URI equivalent <span style="font-size:small;">(Equivalent URI)</span>" is a <a href="/Especial:Tipes/URL" title="Especial:Tipes/URL">type</a> and predefined property provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a> to represent URI/URL values. (Equivalent URI) (0)
 11. Té camps"Té camps <span style="font-size:small;">(Has fields)</span>" is a predefined property to define a list of properties used with a <a href="/Especial:Tipes/Record" title="Especial:Tipes/Record">record</a> typed property and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Has fields) (0)
 12. Té valor incorrecte per a«Té valor incorrecte per a <span style="font-size:small;">(Has improper value for)</span>» és una propietat predefinida per a resseguir errors d'entrada de valors d'anotacions irregulars i està proporcionada per <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Has improper value for) (0)
 13. Té consulta«Té consulta <span style="font-size:small;">(Has query)</span>» és una propietat predefinida que representa metainformació (en la forma de <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Subobject">subobjectes</a>) sobre consultes individuals i està proporcionada per <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Has query) (17)
 14. Té tipus«Té tipus <span style="font-size:small;">(Has type)</span>» és una propietat predefinida que descriu el <a href="/Especial:Tipes" title="Especial:Tipes">tipus de dades</a> d'una propietat i està proporcionada per <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Has type) (12)
 15. Importat de«Importat de <span style="font-size:small;">(Imported from)</span>» és una propietat predefinida que descriu una relació amb un <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Import_vocabulary">vocabulari importat</a> i està proporcionada per <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Imported from) (4)
 16. És pàgina nova"És pàgina nova <span style="font-size:small;">(Is a new page)</span>" is a predefined property that indicates whether a subject is new or not and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Is a new page) de tipus Booleà (8.668 usos)
 17. Codi d'idioma«Codi d'idioma <span style="font-size:small;">(Language code)</span>» una propietat predefinida que representa un codi de llengua formatat d'acord amb BCP47 i està proporcionada per <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Language code) (4)
 18. Darrer editor és"Darrer editor és <span style="font-size:small;">(Last editor is)</span>" is a predefined property that contains the page name of the user who created the last revision and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Last editor is) de tipus Pàgina (8.668 usos)
 19. Link to Wikipedia + de tipus URL (0 usos) Propietats pràcticament no utilitzades al llarg del wiki!
 20. Link to history + de tipus URL (0 usos) Propietats pràcticament no utilitzades al llarg del wiki!
 21. Data de modificació"Data de modificació <span style="font-size:small;">(Modification date)</span>" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Modification date) de tipus Data (8.668 usos)
 22. Nombre de paginas vistasAquesta és una propietat especial en aquest wiki. (Number of page views) de tipus Nombre (1.077 usos)
 23. Autor de la pàginaAquesta és una propietat especial en aquest wiki. (Page author) de tipus Pàgina (8.706 usos)
 24. Creador de la pàginaAquesta és una propietat especial en aquest wiki. (Page creator) de tipus Pàgina (8.682 usos)
 25. PageName de tipus Text (1.022 usos)
 26. Té etiqueta de propietat preferida"Té etiqueta de propietat preferida <span style="font-size:small;">(Preferred property label)</span>" is a declarative predefined property to specify a <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Preferred_property_label">preferred property label</a> and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Preferred property label) de tipus Text monolingüe (0 usos)
 27. Propagació de canvi"Propagació de canvi <span style="font-size:small;">(Change propagation)</span>" is a predefined property to hold <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Change_propagation">change propagation</a> information and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Change propagation) de tipus Codi (1 ús)
 28. Té descripció de propietat"Té descripció de propietat <span style="font-size:small;">(Property description)</span>" is a predefined property that allows to describe a property in context of a language and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Property description) de tipus Text monolingüe (4 usos)
 29. Proporciona servei"Proporciona servei <span style="font-size:small;">(Provides service)</span>" is a declarative predefined property to add service links to a property and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Provides service) (0)
 30. Profunditat de consulta«Profunditat de consulta <span style="font-size:small;">(Query depth)</span>» és una propietat predefinida que informa de la profunditat d'una consulta i està proporcionada per <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Query depth) de tipus Nombre (17 usos)
 31. Format de consulta"Format de consulta <span style="font-size:small;">(Query format)</span>" is a predefined property that holds the name of the result format used in a query and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Query format) de tipus Text (17 usos)
 32. Paràmetres de consulta"Paràmetres de consulta <span style="font-size:small;">(Query parameters)</span>" is a predefined property describing parameters that influence a query result and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Query parameters) de tipus Codi (0 usos)
 33. Mida de consulta«Mida de consulta <span style="font-size:small;">(Query size)</span>» és una propietat predefinida que recull el nombre de condicions que s'utilitzen en una consulta i està proporcionada per <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Query size) de tipus Nombre (17 usos)
 34. Font de consulta"Font de consulta <span style="font-size:small;">(Query source)</span>" is a predefined property provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a> that identifies alternative (e.g. remote, federated) query sources. (Query source) de tipus Text (0 usos)
 35. Cadena de consulta"Cadena de consulta <span style="font-size:small;">(Query string)</span>" is a predefined property that describes the conditions of the query as a string and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Query string) de tipus Codi (17 usos)
 36. Schema definition"Schema definition" is a predefined property that stores the schema content and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. de tipus Codi (2 usos)
 37. Schema tag"Schema tag" is a predefined property provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a> to identify a collection of schemata. de tipus Text (4 usos)
 38. Schema type"Schema type" is a predefined property that describes a type to distinguish a group of schemata and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. de tipus Text (2 usos)
 39. Subcategoria de"Subcategoria de <span style="font-size:small;">(Subcategory of)</span>" is a predefined property to define that a category is a <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_property_Subcategory_of">subcategory of</a> another and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Subcategory of) (24.000)
 40. Subpropietat de"Subpropietat de <span style="font-size:small;">(Subproperty of)</span>" is a declarative predefined property to define that a property is a <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_property_Subproperty_of">subproperty of</a> another and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Subproperty of) (0)
 41. Technical tag de tipus Text (1.022 usos)
 42. Text"Text" is a predefined property that represents text of arbitrary length and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. de tipus Text (4 usos)
 43. Tipus MIME«Tipus MIME <span style="font-size:small;">(MIME type)</span>» és una propietat predefinida que descriu el tipus MIME d'un fitxer carregat i està proporcionada per <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (MIME type) de tipus Text (74 usos)
 44. Tipus Media"Tipus Media <span style="font-size:small;">(Media type)</span>" is a predefined property that describes the media type of an uploaded file and is provided by <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Media type) de tipus Text (74 usos)
 45. Title Icon + de tipus Text (0 usos) Propietats pràcticament no utilitzades al llarg del wiki!
 46. Topic + de tipus Text (0 usos) Propietats pràcticament no utilitzades al llarg del wiki!
 47. Té error de processament«Té error de processament <span style="font-size:small;">(Processing error)</span>» és una propietat predefinida proporcionada per <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a> i que representa errors que van aparèixer en connexió amb anotacions de valors o processament d'entrades no adequats. (Processing error) (1)
 48. Té text d'error de processament«Té text d'error de processament <span style="font-size:small;">(Processing error message)</span>» és una propietat predefinida que conté una descripció textual d'un error i està proporcionada per <a target="_blank" rel="noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Processing error message) (1)
 49. User edit countAquesta és una propietat especial en aquest wiki. de tipus Nombre (2 usos)
 50. foaf:homepage (Foaf:homepage) + de tipus URL (0 usos) Propietats pràcticament no utilitzades al llarg del wiki!
Les galetes ens ajuden a proporcionar els nostres serveis. En utilitzar-los, accepteu l'ús de les galetes.