You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Empremtes de vida

De EverybodyWiki Bios & Wiki
Salta a:navegació, cerca


Les empremtes de vida és una eina vinculada a l'atenció centrada a la persona que forma part del programa Conocer para Reconocer y Respetar, reconeguda com a Bona Pràctica per la Xarxa de Bones Pràctiques de la Fundación Pilares, que es proposa per tal de conèixer millor la persona com a ésser humà que ha acumulat un experiència vital única i singular, tractant de recollir aquells fets i trets més significatius de la seva història i estil de vida.[1]

L' instrument de Empremtes de Vida està pensat per ser un document àgil, que permeti, a tots els professionals del centre, conèixer els trets més importants de la persona a partir del que ella mateixa o els seus familiars ens han transmès.

El coneixement que ens aporten les Empremtes de vida ens han de permetre:

a) Conèixer més i millor a la persona, a partir d'esdeveniments significatius de la seva biografia i estil de vida. D'aquesta manera podrem entendre millor els seus comportaments.

b) Aprofitar la informació per utilitzar-la amb la persona, de cara a reforçar la seva independència, singularitat i unicitat.

c) Prevenir situacions de malestar arran d'abordar, per desconeixement, inconsciència i involuntarietat, fets o esdeveniments que la persona pugui vincular amb la seva pròpia experiència vital.

d) Potenciar el benestar mitjançant la utilització d'informació que aporten les Empremtes de Vida.

Què poden ser empremtes de vida?[modifica]

Per a una correcta identificació del que és i no és una Empremta de Vida avaluarem si ha generat o no un impacte emocional en la persona.

Alguns dels aspectes que poden formar part de les Empremtes de Vida són els següents:

a) Nom, sobrenom, diminutiu pel qual sempre ha estat conegut, sempre que sigui acceptat per la persona i que el defineixi.

b) Origen, lloc de naixement i context històric en què va néixer.

c) Fets importants de la seva infància, joventut, maduresa o vellesa.

d) Persona o persones significatives que hagin deixat petjada en la seva vida.

e) Professió real i / o frustrada.

f) Aficions significatives, passions relacionades amb la seva vida.

g) Esdeveniment/s tràgic/s o feliç/cos que li hagin marcat. En aquest punt hem de matisar si és adequat o no abordar-lo.

h) Il·lusió o projecte de vida que perdura.

Aquesta relació no és tancada, i es poden detectar altres aspectes que poden ser susceptibles de ser considerats Empremtes de Vida.

Metodologia[modifica]

El document de les Empremtes de Vida és un instrument viu, de continuïtat i que s'aconsella iniciar en el moment en què la persona ingressa en un centre i / o servei i que està viu fins que es produeix el comiat de la persona.

Les Empremtes de Vida podran ser fins a deu informacions vitals de la persona. No és imprescindible que de cada persona arribem a recollir 10, i si en alguna persona tenim més fins i tot, només recollirem les deu més significatives.

Per abordar les empremtes de vida pot ser interessant, i de vegades necessari, recórrer a la pròpia persona i / o la seva família.

Per recopilar les empremtes de vida, és fonamental tenir en compte que:

a) Es partirà de la informació que la persona i / o família ja ha expressat en el moment de preingrés o ingrés, i conseqüentment ja disposem.

b) Si es recorre a interrogar o preguntar a la persona i / o família, s'ha d'explicar sempre a la persona i / o al familiar de referència amb la qual es parla quin és l'objectiu de les preguntes (explicar projecte ACP). Explicar que es fa de forma particular i individual amb cada persona i que, en tot cas, constitueix secret professional per millorar el benestar de la persona o pal•liar el seu malestar.

c) Si és el cas de persones amb dificultats de comunicació producte del deteriorament cognitiu, demència o altres patologies, es procedirà a contactar amb la família per poder realitzar aquestes preguntes garantint la confidencialitat entre els professionals del centre. En aquests casos, quan es consideri oportú, es proposarà realitzar l'esmentada entrevista en presència de la persona.

d) Les entrevistes / converses es duran a terme en llocs tranquils, còmodes i discrets. Si s'observa malestar o reticència de la persona / familiar a alguna pregunta, canviarem de tema, no forçarem a que contesti i mai deixarem o finalitzarem una conversa / entrevista tractant temes negatius o de resposta negativa.

e) Per tal de respectar el Dret a la privacitat i intimitat de la persona, MAI s’anotaran com Empremtes de Vida informació que la persona no vulgui que fos desvetllada.

Procediment[modifica]

Cada centre pot establir el moment i el procediment més idoni per introduir i gestionar les Empremtes de Vida en el seu centre.

Obertura[modifica]

Les Empremtes de Vida (a diferència d'altres instruments com el Diari ACP) podran donar-se d'alta:

a) En el marc de les reunions de l'equip persona (equip de millora associat a l'ACP) que es convoqui de forma immediatament posterior a l'ingrés de la persona en el servei

b) D'ofici per la Treballadora Social, Educadora Social o fins i tot Direcció (o un altre professional tècnic), després de formalitzar l'ingrés de la persona a partir de la informació a la qual ja s'ha tingut accés.

c) O bé, el centre pot proposar l'obertura de les Empremtes de Vida a la reunió d'obertura del PAI o a les seves posteriors revisions.

És opcional, i aconsellable posar en coneixement de la pròpia persona (si cognitivament pot intervenir) o bé de la seva família, les empremtes de vida identificades a partir de la informació inicial de la que es té coneixement.

Revisió[modifica]

La revisió o ampliació de les Empremtes de vida es podrà dur a terme:

a) En el marc de les reunions de l'equip persona a proposta del referent assistencial / facilitador de la persona.

b) D'ofici en les reunions de revisió del PAI de la persona.

c) De forma extraordinària sempre que es tingui coneixement d'alguna informació significativa i que constitueix Petjada de Vida sota l'aprovació expressa de la direcció del centre o el professional que aquesta designi. En aquest cas la figura del referent assistencial / facilitador estarà en coneixement d'aquesta modificació.

Les Empremtes de Vida, pel caràcter privat de la informació a la qual fan referència, hauran d'estar en un lloc accessible a tots els professionals del centre, però alhora, protegit en compliment de la LOPD.

És important tenir en compte la redacció escrita de les Empremtes de Vida per evitar utilitzar un llenguatge i comentaris inapropiats que desvirtuïn el veritable significat de l'instrument. Evitarem en tot cas els judicis de valor!

Un cop establertes les primeres Empremtes de Vida de la persona és aconsellable establir objectius amb la persona que després podran ser incorporats al PAiV.

És aconsellable, en tot cas, reforçar els compromisos de confidencialitat de la informació, amb tots els professionals del centre o servei prèviament a la utilització de instruments com les Empremtes de Vida.

Referències[modifica]

  1. «[www.camonconsulting.es innovacio qualitat de vida]». [Consulta: Error de l'script: no existeix el mòdul "Data".].


This article "Empremtes de vida" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Empremtes de vida. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[modifica]