You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Arc de Sant Martí Fractal

De EverybodyWiki Bios & Wiki
Salta a:navegació, cerca


Arc de Sant Martí Fractal (també conegut com a Mult-iversos Matrioshka) és un enfocament cosmològic (dins de la filosofia de la ciència i la metafísica) que proposa que l'Univers te infinits nivells escalars (paisatges escalars) amb diferents conceptes i lleis emergents, i on l'escala (espacial) es una variable física a considerar. Aquesta proposta podria resoldre la majoria dels misteris actuals de la cosmologia: Energia i Matèria fosca, Principi d'incertesa de Heisenberg, etc.

Nivells escalars de l'Univers (Global)
Paisatges escalars del Nostre Univers

Informació general[modifica]

En cosmològica física actualment es considera que l'Univers és únic i que es va iniciar amb el Big Bang (fa aproximadament 13,700 milions d'anys), i que es continua expandint de forma accelerada i "isotròpica".

La "corrent principal" ( "mainstream") de la cosmologia també considera que l'univers té uns límits (fronteres) en ambdues direccions escalars:

 • En el seu nivell escalar superior (aproximadament 10 ^ + 27 m.) estaria el límit del propi Univers (la seva forma externa: superfície 3D), o el de l'Univers Observable.
 • Mentre que en el seu nivell escalar inferior (aproximadament 10 ^ -35 m.) estaria limitat per l'escala / dimensió de Planck.

I se suposa que els éssers humans estem en nivells escalars intermedis, entre aquests dos límits d'escala, que ens permetria observar tot l'Univers.

La proposta de l'Arc de Sant Martí Fractal presenta un Marc General de l'Univers on l'escala (espacial) seria una variable física important a considerar en el moment d'establir els conceptes i les lleis físiques de l'Univers.

L'Arc de Sant Martí Fractal proposa que l'Univers es compon de molts més espectres (paisatges) d'escala (superiors i inferiors) que els límits actualment reconeguts (possiblement superiors a 10 ^ + 1000 m i inferiors a 10 ^- 1000 m), i que per a cada nivell hi hauria diferents conceptes físics (matèria, temperatura, ...) i lleis (Química, Relativitat, ...) "emergents", encara que aquestes últimes podrien estar vinculades per lleis subjacents. I on nosaltres (els humans) no estem al mig, si no en un nivell escalar aleatori dins d'aquest Marc General Escalar.

Aquesta proposta / enfocament podria ser un avanç molt important en l'explicació de certs conceptes físics que actualment no estan completament clars (Energia fosca i Matèria fosca, Principi d'incertesa de Heisenberg, etc.).

Conceptes bàsics[modifica]

Els humans sempre han tingut una visió geocèntrica (ptolomeica) de l'Univers i han cregut ser el centre de la creació i ocupar el mateix centre de l'Univers, però segles rere segles han anat veient que això no és així, i que la Terra o el Sol no són el centre de l'Univers (Revolució de Copèrnic).

Però els humans encara creuen que estan en una escala central de l'Univers que els permet observar-lo en la seva totalitat, i que són capaços d'establir una Teoria del Tot que podria explicar tots els seus conceptes i lleis físiques. En això han estat centrats la majoria de Físics Cosmológicos durant els últims 100 anys (des de Einstein fins ara), i s'han proposat diverses Teories del Tot (Teoria de cordes, Gravetat quàntica, Relativitat d'escala ...) que encara no han donat resultats satisfactoris .

La proposta de L'Arc de Sant Martí Fractal suposa un important canvi de direcció en aquest procés, proposant tot el contrari:

• Les escales espacials de l'Univers no serien finites, sinó infinites.

• Els humans, no estarien en una escala s'espaien central, sinó en una escala aleatòria de les infinites possibles.

• En les diferents escales espacials (paisatges escalars) podrien haver diferents conceptes i lleis físiques.

• Podrien existir altres tipus de vida (intel·ligent o no) en altres paisatges escalars, majors o menors que el nostre.

• Les possibles Teories del Tot, no farien més que ampliar els rangs dels espectres o paisatges escalars englobant altres teories més restringides.

D'altra banda, també proposa que la 'Teoria fractal' pot oferir les bases matemàtiques per parametritzar les lleis de l'Univers.

Conseqüències per a la Física Cosmológica[modifica]

La proposta del L'Arc de Sant Martí Fractal proposa importants canvis en la cosmologia actual, podent explicar conceptes que fins ara són de difícil comprensió: •

 • L'inici del Nostre Univers en el Big-bang i el que hi havia abans: Actualment la "corrent principal" estableix que l'Univers va aparèixer del "no-res" a partir de les fluctuacions quàntiques que van generar conceptes i forces antagòniques que es poden contrarestar i aniquilar-se mútuament (matèria-antimatèria, massa-gravetat, ...). Però amb la proposta del L'Arc de Sant Martí Fractal, es potencien altres explicacions alternatives que actualment s'estan considerant:
  • La possibilitat que el Big-bang fos la conseqüència de la inflació energètica (i dimensional) d'un punt del Paisatge Còsmic (l'hiperespai que pugui existir en escales superiors a nostre Univers conegut). Proposta de Leonard Susskind en el seu llibre "El Paisatge Còsmic".
  • La possibilitat que el Nostre Univers no sigui més que un Forat "Blanc" dins d'un hiperespai de dimensions espacials superiors, i on el Big-bang seria l'inici d'aquest.
 • L'Energia Fosca: Seguint amb les opcions del Big-bang anteriors, l'Energia Fosca podria ser simplement la pròpia generació d'espai i matèria-energia provinent del hiperespai exterior (o Paisatge Còsmic).
 • La Matèria Fosca: Els efectes físic-cosmològics que es pretenen explicar amb una Matèria Fosca, es podrien explicar també (almenys en part) si es considera que en nivells escalars de grans dimensions (galàxies i cúmuls de galàxies) poguessin regir lleis físiques diferents a les conegudes (Newton i Einstein) o que apareguessin altres forces / interaccions (emergents) noves (Quinta forsa).
 • El Principi d'Incertesa: Si en les escales quàntiques (Paisatge Quàntic) es considera que només hi ha ones (i no partícules amb posicions i velocitats definides), aquesta podria ser la causa de la indeterminació quàntica, i el Principi d'Incertesa seria un concepte aparent a causa de la interpretació realitzada des de la nostra pròpia escala.
 • La impossibilitat d'obtenir una Teoria del Tot: Si els nivells escalars de l'Univers fossin infinits, això faria que una Teoria del Tot fos impossible, i que les possibles actuals (i futures) Teories del Tot (Teoria de Cordes, Gravetat Quàntica, Relativitat d'Escala, ...) només ampliarien els espectres escalars que modelarien, englobant a altres teories més restrictives (Química, teories Clàssica o Relativista, ...). Aquest raonament encaixaria perfectament amb el mateix teorema d'incompletitud de Kurt Gödel.

La idea bàsica per explicar aquests conceptes resideix que se solen explicar des del nostre nivell / paisatge escalar de referència (Paisatge Newtonià o Clàssic) amb els conceptes i lleis que regeixen el nostre paisatge / nivell escalar. Però la proposta del L'Arc de Sant Martí Fractal proposa que en aquests altres nivells / paisatges escalars (Quàntic, Relativista, ...) ha altres conceptes i lleis (emergents) propis d'aquests nivells / paisatges escalars, de manera que s'han de considerar altres conceptes i lleis diferents als que coneixem (altres forces / interaccions, ...), i, sobretot, altres punts de vista diferents als que estem habituats a utilitzar.

El Arc de Sant Martí Fractal i altres propostes i teories cosmològiques[modifica]

La proposta de L'Arc de Sant Martí Fractal encaixa i engloba perfectament altres Teories físiques i cosmològiques acceptades per la comunitat científica (Clàssiques, Relativista, Quàntiques, ...), però simplement les situa en el seu espectre / paisatge escalar corresponent, i pot ser considerada com una proposta fractal.

També encaixa perfectament amb les propostes més àmplies (Teories del Tot) ofertes per les Teoria de Cordes o Teoria de Branas, així com els seus conceptes resultants de dimensions extres (a les 3 espacials més el temps, ja conegudes) i de multi-versos, encara que en aquests casos aquestes teories abasten espectres escalars més amplis.

Així mateix, la proposta de L'Arc de Sant Martí Fractal pot encaixar i englobar també altres propostes i teories Filosòfiques, Físiques i Cosmològiques més noves que encara no han estat acceptades per la comunitat científica (MOND, Relativitat d'Escala, Emergència, CDT, DSR,...):

 • Les teories alternatives a la Matèria Fosca, com ara MOND, TeVeS i MOG, serien teories que intentarien explicar els comportaments físics d'escales molt grans (MOND en escales galàctiques i TeVeS en escales dels cúmuls de galàxies).
 • Les Teories com CDT i DSR, i l´Univers Sant Martí intentarien explicar els comportaments físics d'escales molt petites (menors a l'escala o Paisatge Quàntic: El Paisatge o escala de Planck).
 • Les diferents propostes de la Cosmologia Fractal vindrien a oferir propostes fractals concretes dins el Marc General Fractal ofert pel L'Arc de Sant Martí Fractal.
 • La Relativitat d'Escala d'L.Nottale es también una proposta fractal que es considera a si mateixa com una Teoria del Tot abastant des de la Dimensió de Planck (10 ^ -35 m) fins possiblement més enllà del nostre Univers (10 ^ +244 m). Les dues propostes comparteixen conceptes, però també tenen divergències importants:
  • Comparteixen la proposta de suposar l'espai (i l'Univers en la seva totalitat) com fractal (no diferenciable), i a l'Escala Espacial com una variable important a considerar en les lleis físiques.
  • Però divergeixen en considerar la Relativitat d'Escala que l'Univers està limitat, i al considerar-se a si mateixa com una Teoria del Tot. Mentre que la proposta del L'Arc de Sant Martí Fractal. estableix un Univers d'escales espacials infinites, i la impossibilitat de definir una Teoria del tot única.
 • L'Emergència (filosofia) és un concepte intrínsec a la proposta de L'Arc de Sant Martí Fractal, i als conceptes i lleis emergents que es deriven per a cada nivell / paisatge escalar. Els treballs del premi Nobel de Física (1998) Robert B. Laughlin són els exponents contemporanis més importants a considerar.

Reaccions de la comunitat científica[modifica]

La proposta del L'Arc de Sant Martí Fractal no és una teoria física ni cosmològica amb fórmules matemàtiques pròpies, sinó que, com ja s'ha indicat al principi, és més aviat una proposta filosòfica i metafísica, que proposa un Marc General Escalar-Fractal-Emergent on es puguin encaixar i englobar les altres Teories Cosmològiques.

Veient en el seu conjunt aquest Marc General Escalar-Fractal-Emergent ofereix una visió més àmplia de l'Univers i estableix les possibles línies d'estudi de la física i la cosmologia dels propers anys o dècades.

La Física només se centra en propostes demostrables, verificables i predictives, de manera que la proposta delL'Arc de Sant Martí Fractal no pot ser catalogada com a tal i encara disposa de poques referències i articles acadèmics (filosòfics, científics o físics), però ofereix un Marc General per a el futur de la Cosmologia.

Bibliografia[modifica]

Vegeu també[modifica]

Enllaços externs[modifica]

 • «THE SCALE LANDSCAPES OF THE UNIVERSE». FQXI, Error de l'script: no existeix el mòdul "data".. Article a FQXi amb un resum de la proposta Arc de Sant Martí Fractal des d'un punt de vista dels diferents paisatges Escalars.
 • «Arcoíris Fractal». Mes Ebre. Mes Ebre, Error de l'script: no existeix el mòdul "data".. Entrevista a David Piñana explicant la proposta.


This article "Arc de Sant Martí Fractal" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Arc de Sant Martí Fractal. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[modifica]