You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Història de Vida i atenció centrada en la persona

De EverybodyWiki Bios & Wiki
Salta a:navegació, cerca

La Historia de vida i atenció centrada en la persona és una eina i un mètode d'acompanyament i atenció, així com una metodologia científica pròpia de la sociologia. Són una eina molt vàlida per a desenvolupar projectes personals de vida des de l'atenció centrada en la persona a partir de processos educatius intergeneracionals i interculturals que potencien la identitat personal i la identificació de les persones en el seu àmbit cultural i social de suport, encara més en persones afectades cognitivament.

La història de vida es fonamenta en la biografia que ens proporciona alguna cosa molt important: el sentit d'identitat personal. Treballar la biografia permet integrar i connectar, a través de la memòria remota i recent, el passat, el present i el futur de la persona, donant unitat a la trajectòria vida. La biografia es converteix en el principal referent de l'atenció i del tracte personalitzat. Aquesta, pot ser definida com el conjunt d'informacions recollides, identificatives i significatives de les vivències vitals de l'individu i permet la personalització del tracte en els processos d'acompanyament i atenció.

Tal com indica (Ramón Bayés): "La persona és el resultat final, sempre provisional mentre funcioni el seu cervell, de la seva història interactiva individual elaborada en entorns físics, culturals, socials i afectius específics, a través del llenguatge i altres formes de comunicació. En síntesi: la persona és el producte singular de la seva biografia [1]

En l'àmbit de l'ACP la recollida de les històries de vida és un mitjà desenvolupament personal, alhora que una il·lustració pràctica del projecte vital. La Història de vida fonamenta la seva importància d'aquest projecte vital. Però, ¿Què és el projecte vital? El projecte de vida és la manera que les persones tenim de plantejar la nostra existència, per aconseguir les nostres metes i desitjos en relació a diferents àmbits de desenvolupament personal i social: el treball, la família, la xarxa social de suports i afectes, els interessos i aficions

La Història de vida en l'àmbit de l'ACP aplicada a persones grans, enllaça amb el concepte de reminiscència: treballar el record, l'evocació de les vivències confortades en un cicle de vida extens, La recuperació d'experiències passades, s'associa amb resultats positius en l'assoliment del benestar i la qualitat de vida.

Així mateix la reminiscència és un "procés mental natural caracteritzat pel retorn progressiu al coneixement d'experiències passades i particularment al ressorgiment de conflictes no resolts amb anterioritat, simultàniament aquests conflictes poden ser abordats i reintegrats en la persona (Buttler, 1974),[2] o com a "procés d'evocació narrativa del contingut de la memòria remota, emmagatzemada al llarg del curs de tota la vida i que és retinguda de manera més o menys perfilada. La reminiscència consisteix, en narrar records de temps passat que s'inclouen en la història de vida del subjecte. (Botella, 1990).

Treballar des de la reminiscència com a eina terapèutica o simplement d'estimulació ens permet donar valor a la història de vida com a tal.

Elements bàsics i actuacions tècniques a tenir en compte en el desenvolupament d'històries de vida[modifica]

Treballar històries implica reconèixer. Reconèixer és un aspecte important en la perspectiva vital. Per RE-CONÈIXER primer cal CONÈIXER. Només podem donar valor a allò que abans coneixem. En castellà la paraula RECONOCER, és bidireccional. Els proposo que  llegiu la paraula RECONOCER a l'inrevés, començant per l'última lletra i veureu que ens trobem davant d'un palíndrom. Reconèixer és una acció que permet la doble direcció de reconèixer-se a un mateix (història i identitat personal) i ser reconeguts pels altres en aquells aspectes que donen valor a la nostra experiència i la nostra cultura.

Estratègies per a RECONÈIXER[modifica]

A nivell personal l'elaboració d'històries de vida poden tenir dues finalitats i en correspondència formes de ser utilitzada: com revisió (life review) i com a reflexió (life reflection).(Buttler 1963)

(Life review). En el primer cas la història de vida té una finalitat terapèutic i el seu objectiu se centra a ajudar a resoldre conflictes no resolts de la persona i a elaborar significats més positius d'episodis complexos de la vida, situant la intervenció en un àmbit clínic.

(Life reflection). La història de vida es fa servir com una estratègia d'estímul a la reflexió de la pròpia persona. S'utilitza com una estratègia d'afavorir el record i la reinterpretació del seu passat, oferint a la persona validació emocional del viscut per reforçar la seva identitat i coherència personal.

Treballant des de la història de vida d'una forma personalitzada[modifica]

Per al desenvolupament d'un llibre de la història de vida és important personalitzar en un entorn que faciliti la interacció, on cada persona pugui reconèixer i donar a conèixer les seves vivències significatives

 • En primer lloc la persona o persones participants han d'acceptar la proposta de dur a terme la construcció de la seva història de vida. Per a això és recomanable escollir el moment adequat i un espai privat i amigable.
 • La personalització i la transmissió dels significats atorgats a les experiències viscudes per cada persona són clau pel que hauríem validar les experiències des de l'escolta activa.

Recollint el relat de la persona i reconstruint d'història de vida: Relat del recorregut biogràfic[modifica]

La història de vida, com a relat de la pròpia persona ha de ser construïda des elements que siguin significatius. Es proposa així desenvolupar el relat i la recollida d'informació des d'un esquema biogràfic i obert que podria contenir preguntes com les que s'han treballa la Fundación Cuidados dignos.

Aspectes que millor resumeixen la seva vida:

 • Persones més estimades. Família, amics, companys d'especial relació, ...
 • Llocs preferits: domicili, casa que tenien al poble, la seva habitació o la cuina (dins dels diferents espais del seu domicili ...), altres ciutats en les quals ha viscut, la platja, la muntanya, el camp, ...
 • Activitats amb les que sempre ha gaudit: oci, oficis, professió, amics
 • Anècdotes que li agrada recordar: esdeveniments culturals, viatges, vivències, ...
 • Interessos actuals: persones més importants per a aquesta persona en l'actualitat, desitjos actuals i plans de futur.
 • Valors importants per a la persona.
 • Detalls als que li dona molta importància (relacionats amb els valors), (l'ordre, la puntualitat, la discreció, la sociabilitat, ...).

Petites coses del dia a dia que fan que la persona sigui feliç ...:

 • Records que habitualment evoca relacionats a la felicitat o infelicitat, amb què gaudeix o pateix més, ... (passejar, estar amb x amics, estar amb x familiar, certs menjars, certes olors, certa música, parlar de certs temes, ....) .
 • Petits detalls quotidians des de les preferències, (l'olor a cafè als matins, l'olor a pa, cantar, escoltar música de x tipus, maquillar-se, pentinar-se, llegir el diari, escoltar la ràdio, certa menjar, passejar, l'olor a herba, una abraçada, ....).
 • Tipus de música i tipus de lectures preferides, cantant preferit, cançons que tenen especial significat per ell / a, llibres, poesia, premsa. Les músiques que formen part del seu itinerari musical

comportament social

 • Forma de ser (amb facilitat o amb dificultat per fer noves amistats).
 • Emotivitat - Afectivitat: Si és una persona afectuosa o no, expressió d'afectes: li agraden les abraçades, petons, carícies, ... o no .; si presenta labilitat emocional (canvis bruscos en l'estat d'ànim).
 • Característiques de la Personalitat / Caràcter ...: La seva personalitat quan està en família, quan està amb amistats ,, Esdeveniments vitals que hagin pogut modificar o hagin influït en el seu caràcter, personalitat, conducta ,.
 • Pors. Té por a alguna cosa, situació, persona, ...?

Amb aquest esquema adaptat a cada situació o edat, podem començar a recollir des de la perspectiva del que és íntim i des d'una escolta activa, un procés de reminiscència sobre les experiències més significatives de la vida de la persona així com incorporar noves metes o plans.

El format de realització permet incorporar la intervenció dels cuidadors, amics o familiars dels participants, aportant un nou punt de vista que passarà a enriquir el contingut argumentatiu de la història de vida. Tots els avantatges d'aquesta tècnica recreen una intervenció molt més significativa i productiva en el treball amb gent gran, i més en persones que pateixen algun procés de demència. 

Els materials[modifica]

El material a utilitzar ve donat per objectes o estímuls de suport (la fotografia, vídeos, música, obres d'art, records, objectes significatius. Els materials ha d'estar relacionats amb un tema que formi part del relat biogràfic de la persona: lloc d'origen, llocs significatius, experiències vitals, viatges, oficis, família, etc ...) 

 • Els objectes de suport. Són objectes mediadors entre la persona i la memòria (reminiscència). Aquests objectes i els temes han d'estar en funció amb diverses característiques com l'edat, cultura, gènere, lloc, ... Els objectes han d'estar relacionats amb els temes i han de poder generar aquesta mediació entre el sentiment, el record,
 • Elecció de fotografies, objectes, músiques i relats. Un cop recollit el relat podem treballar els aspectes importants: Què vols expressar la teva experiència? i b Quins objectes, fotografies, relats, músiques, olors, anècdotes, tries per explicar la teva experiència ?. Respondre a aquestes qüestions ens permet treballar l'experiència vital de la persona, els seus aspectes més significatius i referencials en la seva història de vida. És important la tasca de verbalització del perquè de l'elecció d'aquests estímuls. Verbalitzar la història de vida és donar l'oportunitat d'expressar aspectes significatius personals que permeten que la persona segueixi construint-se a si mateixa. 
 • Construcció d'un projecte. La persona acompanyada juntament amb cuidador o professional hauran de decidir qüestions concretes per a l'elaboració del producte final: ja sigui un llibre de la història de vida, una caixa d'història de vida, una obra de teatre, o la recreació auditiva d'un itinerari musical, etc ... Haurem de decidir quines activitats realitzar i amb quins materials es realitzaran per plasmar el procés. Haurem tenir cura de la forma especial de tracte defugint infantilitzar les expressions i evitar que propiciï actituds proteccionistes o que generin sentiments de llàstima per part d'altres persones. La història de vida pot plasmar-se en un projecte artístic mitjançant processos de creació col·lectiva i col·laborativa per altres persones. 

Dificultats enunciades de treballar la història de vida i alternatives per al seu desenvolupament[modifica]

Ens enfrontem a dos grans dificultats en el treball d'història de vida que poden ser treballades amb alternatives de gran valor humà

Dificultat: La confidencialitat, el valor dels objectes, el perill de trivialitzar[modifica]

Des de les actituds cosa que per a la persona és de vital importància. Aquesta dificultat la podem abordar amb estratègies com

 • Pactar amb la persona usuària el valor del que ella vulgui donar a conèixer, voluntàriament, dels seus aspectes significatius.
 • Sensibilitzar i formar els cuidadors en el sentit de reforçar positivament els aspectes significatius de les persones, sent conscients que no són batalletes de persones sinó petits reductes d'experiència vivencial que han de ser respectats en la seva integritat.

Dificultat: Treballar amb les emocions de les persones,

ja que una activitat d'aquesta tipologia pot generar emocions agradables, plaents o que s'entristeixin a la persona. Aquesta dificultat la podem abordar amb estratègies com:

 • Formar els cuidadors  sobre l'ús d'aquestes tècniques i aportar instruments que permetin treballar la contenció d'emocions tenint clar que les persones tenen el dret a alegrar ja entristir-se, encara més quan la proposta d'activitat és una realitat de planificació centrada en la persona i en els seus interessos personals.

Referències[modifica]

 1. Psicólogos, Consejo General de Colegios Oficiales de. «SOBRE LA FELICIDAD Y EL SUFRIMIENTO». www.infocop.es. [Consulta: Error de l'script: no existeix el mòdul "Data".].
 2. Botella, Luís «El grupo autobiográfico como modelo constructivista de intervención gerontológica primaria: propuesta teórica y estudio de un caso». Raco.

Bibliografia[modifica]

 • BERMEJO GARCÍA, L. (2005) Gerontología educativa: cómo diseñar proyectos educativos con personas mayores. Médica Panamericana: Madrid.
 • CORDERO, N. Y MUÑOZ, M. (2015). Trabajo social con personas sin hogar en Sevilla: teatro social crítico como herramienta de intervención. En Vázquez, S., Cid, B y Montemayor, E.Riesgos y Trabajo Social. Mexico: MAPorrúa.
 • CRUZ JENTOFT, A. (2006) La vejez positiva: nunca es demasiado tarde para ser feliz. La Esfera de los Libros: Madrid.
 • DE MIGUEL, A. (2006) El arte de envejecer. Biblioteca Nueva: Madrid.
 • MAÑOS, QUICO (1998) Animación estimulativa para personas mayores discapacitadas. Ediciones Narcea Madrid
 • MAÑOS, QUICO (2013) Atencio i suport social: el cami de la intervencio a l'acompanyament- Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)
 • MORENO, Á. (2009, 06 de febrero). Reminiscencia e historia de vida: La atmósfera personal del anciano. Revista PsicologiaCientifica.com, 11(3).
 • SCHALOCK, R.L. (1997) Quality of life. American Association on Mental Retardation: Washington, D.C..
 • SCHWEITZER, P. & TRILLING, A. (2005) Making Memories Matter Kassel, Germany: Euregioverlag
 • SCHWEITZER, P. (1993) Reminiscence projects for children and older people. Age Exchanges. London

Enllaços externs[modifica]


This article "Història de Vida i atenció centrada en la persona" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Història de Vida i atenció centrada en la persona. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[modifica]